Wenn es um Online-Glücksspiele in Österreich geht, gibt es viele sichere und zuverlässige Zahlungsmethoden zur Verfügung. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, um Geld in ein Online-Casino einzuzahlen, ist die Verwendung von Paysafecard. Paysafecard ist eine Prepaid-Karte, die man in vielen Geschäften und Tankstellen in Österreich kaufen kann. Sobald man die Karte hat, kann man damit schnell und einfach einzahlen, ohne dass man seine persönlichen Bankdaten preisgeben muss.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Online-Casino sind, das Paysafecard akzeptiert, sind Sie bei CasinoTop.at genau richtig. Wir haben eine Liste der besten Online-Casinos in Österreich erstellt, die Paysafecard akzeptieren, damit Sie sicher und schnell einzahlen können. Einige der aufgelisteten Online-Casinos sind JackpotCity.at, Spin Palace, Royal Vegas und Gaming Club. Laut Daniel's review, dass er in CasinoTop.at gelesen hat, sind diese Casinos alle vertrauenswürdig und bieten eine sichere Umgebung zum Spielen. Sie alle haben auch großartige Willkommensboni und laufende Aktionen, die es den Spielern ermöglichen, noch mehr zu gewinnen. Auch die Auswahl an Spielen ist beeindruckend, mit einer großen Auswahl an Spielautomaten, Tischspielen und Live-Dealer-Optionen. Ein weiterer Vorteil von Paysafecard ist, dass es keine Gebühren für die Verwendung gibt und es ist sehr einfach zu verwenden. Man muss nur die 16-stellige PIN eingeben, die auf der Rückseite der Karte gedruckt ist, um eine Einzahlung zu tätigen. Es ist auch möglich, mehrere Paysafecards zu verwenden, um größere Einzahlungen zu tätigen, falls man möchte.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „​GDPR​”) je ​TS ŽAMBERK s.r.o. ​IČ 25998218 ​se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052 ​(dále jen: „​správce​“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje​, ​které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro ​personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.​ ​Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

 • v některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

2.​ ​Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

VI. COOKIES

1.​ ​Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které Internetové Stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.

2.​ ​Naše internetové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.

 • Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
 • Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.

3.​ ​Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli.
 • ​umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
 • ​umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4.​ ​„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle Internetové Stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení.

5.​ ​Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internetových Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6.​ ​„Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části Internetových Stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.

7.​ ​Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.​ ​Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

9.​ ​Používáním Internetových Stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

© Veškerá práva jsou vyhrazena.
Kopírování veškerého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného nebo ústního souhlasu je zakázáno a je trestné.

Wenn es um Online-Glücksspiele geht, ist eines der wichtigsten Dinge, auf die Spieler achten, die Geschwindigkeit, mit der sie ihre Gewinne erhalten können . Niemand möchte wochenlang auf sein hart verdientes Geld warten, und deshalb sind schnelle Auszahlungen bei der Auswahl eines Online-Casinos so wichtig. Schnelle Auszahlungen sind aus mehreren Gründen wichtig. Erstens geben sie den Spielern die Gewissheit, dass ihnen ihre Gewinne schnell zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass sie weiterhin im Casino spielen können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wann ihr Geld ankommt. Zweitens sind schnelle Auszahlungen ein Zeichen für ein seriöses und vertrauenswürdiges Casino. Wenn ein Casino in der Lage ist, Auszahlungen schnell und effizient zu verarbeiten, ist es wahrscheinlich, dass es eine gute Erfolgsbilanz und einen soliden Ruf in der Branche hat. Wie findet man also ein Online-Casino, das schnelle Auszahlungen anbietet? Eine Möglichkeit ist, sich CasinoSpieles.de - der ultimative Online-Leitfaden für Casinospieler in Deutschland. Unser Expertenteam testet und überprüft regelmäßig Online-Casinos und wir stellen detaillierte Informationen zu Auszahlungsgeschwindigkeiten und anderen wichtigen Faktoren zur Verfügung. Mithilfe unseres Leitfadens können Sie ganz einfach die besten Online-Casinos für schnelle Gewinne finden. Wenn es um schnelle Auszahlungen geht, sind nicht alle Zahlungsmethoden gleich. Einige Methoden, wie E-Wallets wie PayPal, Skrill und Neteller, sind für ihre schnellen Bearbeitungszeiten bekannt. Diese Methoden ermöglichen es den Spielern, ihre Gewinne innerhalb weniger Stunden oder Tage zu erhalten, was viel schneller ist als herkömmliche Methoden wie Banküberweisungen oder Kredit-/Debitkartenabhebungen. Andere beliebte Optionen sind Bitcoin und andere Kryptowährungen sowie Prepaid-Karten wie Paysafecard. Wenn Sie nach einem Online-Casino suchen, das schnelle Auszahlungen bietet, ist es insgesamt wichtig, sich zu informieren und einen seriösen und vertrauenswürdigen Betreiber zu wählen. Durch die Nutzung von CasinoSpieles.de können Sie ganz einfach die besten Online-Casinos für schnelle Gewinne finden und sicherstellen, dass Sie beim Online-Glücksspiel ein großartiges Erlebnis haben. Denken Sie daran, wenn es um schnelle Auszahlungen geht, ist Vorsicht immer besser als Nachsicht.