Hřbitov

Hřbitov

Majitelem hřbitova je Město Žamberk.

Od měsíce října 2018 přechází agenda nájmů z hrobových míst a evidence související s provozováním městského hřbitova z Technických služeb na Město Žamberk. Nově bude tato agenda vedena v budově radnice na Finančním odboru

kontakt:
Mgr. Šárka Strnadová
budova radnice – Masarykovo náměstí 166
kancelář č. 208
tel.: 465 670 338
e-mail: s.strnadova@zamberk.eu

Žádáme občany, aby se v případě potřeby nájmu hrobového místa, urnového hrobu, hrobky, místa v kolumbáriu nebo na rozptylové loučce, v případě nahlášení pohřbu, uložení urny a věcí podobných obraceli na výše uvedenou adresu. Údržbu městského hřbitova budou nadále provádět Technické služby města Žamberka.

 

Otevírací doba:

PO – NE 6.00 - 22.00 letní období od 1.4. do 30.11.

PO – NE 8.00 – 17.00 zimní období od 1.12. do 31.3.

 

 

 

 

Rozptylová loučka

 

Jaký postup má zvolit občan při požadavku umístění ostatků na rozptylové loučce?

1. pozůstalý nejprve nahlásí ve firmě TS ŽAMBERK s.r.o u paní Jedličkové, že má zájem

    o provedení rozptylu. Zde vyplní žádanku o rozptyl spolu s evidencí o zemřelém.

    tel:  465 613 304,  774 646 760

2. poté si objedná termín rozptylu a jeho provedení v Pohřební službě Žamberk

    tel: 465 614 492 (p.Janata) 

3. po rozptylu obdrží pozůstalý doklad o provedeném rozptylu

 

Kolik tato služba stojí? 

 - jednorázový poplatek za jeden  rozptyl:  150,- Kč

 - cena za úkony spojené s obřadem je smluvní, dle dohody s p.Janatou Pohřební služba

 

Kdo loučku provozuje a za jakých podmínek?

Provozovatel rozptylové loučky je firma TS ŽAMBERK s.r.o. Loučka je umístěna v pravém dolním rohu hřbitova v Žamberku. Rozptyl na rozptylové loučce se provádí  v období vegetace přírody, tj. od 1.dubna  do 30. října kalendářního roku.

 

   Rozptylová loučka je pietním místem, které  si ke konečnému uložení zvolili naši předkové. Je součástí naší přírody a vytváří klidové a estetické doplnění prostoru v moderním pojetí.

Proto jakékoliv prvky hřbitovní a hrobní kultury jsou zde cizí a působí rušivě.

Protože jednotlivé plochy nejsou hrobovými místy a o údržbu se stará pouze provozovatel veřejného pohřebiště, je zakázáno zejména:

-         na loučku vstupovat

-         instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, kachličky, vázy, mísy, obaly na květiny, sklenice, lampičky, jména po obvodu louček…

-         svíčky rozsvěcovat mimo vyhrazené plochy a přímo v trávníku, dále na obřadním kameni a v jeho blízkosti

-         přinesené květiny lze položit bez obalů a bez vody volně na obvod loučky, případně

na určené místo. Pohřební věnce nesmí obsahovat stuhy.

-         zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, věnce apod. odstraní provozovatel veřejného pohřebiště sám po zvážení jejich estetické hodnoty

-         všechny předměty na loučce umístěné v rozporu s výše uvedenými podmínkami budou provozovatelem pohřebiště nekompromisně odstraněny