Veřejná zeleň

 

 • Zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků
 • Sekání travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání a odvozu
 • Výsadba stromů, keřů a květinových záhonů včetně údržby.
 • Prořez okrasných stromů, keřů, stříhání živých plotů. Řezání ve výškách pomocí plošiny.
 • Odstranění nežádoucích porostů, kácení stromů, odstranění pařezů frézováním.
 • Drcení ořezaných větví štěpkovačem.
 • Likvidace vytrvalých plevelů, likvidace náletových keřových porostů na neudržovaných plochách

 

 • Odvoz odpadů ze zeleně.
 • Řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin.
 • Kacení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách.
 • Hrabání listí.
 • Výsadba dřevin včetně jejich následné údržby.
 • Mulčování, hnojení.
 • Plošné úpravy terénu (přípravu půdy) a doplnění zeminy.
 • Zakládání trávníků, odplevelení před založením a po založení.
 • Sekání travních porostů včetně odvozu a likvidace zelené hmoty

 

 • likvidace náletových keřových porostů na neudržovaných plochách
 • kácení a ořezy stromů a keřových skupin, včetně odvozu a likvidace dřevěné hmoty
 • přihnojování, mulčování a terénní úpravy kompostem, z vlastní kompostárny

 

 • Chemické ošetření zaplevelených ploch a jiné odborné práce v oboru zahradnictví.