Sdělení platné od 1.7.2016

 

 

 

NOVÝ POVINNÝ ÚDAJ PŘI PŘÍJMU ODPADU OD 1.7.2016

 

Vážení dodavatelé odpadů,

 

Nová vyhláška č. 83/2016 Sb., ukládá od 1.7.2016 původci odpadu povinnost uvádět tzv. Identifikační číslo provozovny (dále jen IČP).

 

U stacionárních provozoven přidělil IČP živnostenský úřad.

 

Stacionární provozovny, které nespadají pod živnostenský zákon, si určí své vlastní identifikační číslo, které ale již nejde v budoucnu měnit!!!. Doporučuje se použít IČO.

 

Pro odpady z dočasného místa (stavby,…atd.) se místo IČP uvádí čtyřmístný kód obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území odpad vznikl.

 

 

Bez uvedení IČP nelze odpad přijmout, děkujeme za pochopení.

 

Výše uvedené se neplatí pro odpad od fyzických osob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Vrkoč

Ředitel TS ŽAMBERK s.r.o.