Správa veřejného a slavnostního osvětlení města Žamberk

 

zajišťujeme:

 • obnovu, správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
 • odstraňování zajištěných závad a poruch VO,
 • výměnu nesvítích světelných zdrojů a svítidel apod.,
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch,
 • odstraňování závad VO v důsledku havárie,
 • zajištění nepřetržité poruchové služby,
 • opravy stožárů VO (koroze apod.),
 • kontrolu, údržbu a opravu rozvaděčů,
 • vyjadřování třetím osobám k inženýrským sítím VO,
 • vedení pasportizace veřejného osvětlení,
 • zajištění montáže, zapojení a demontáž vánoční výzdoby města Žamberk.

 

Poruchy veřejného osvětlení oznamujte:

 

 • v pracovní době od 6.30 do 15:00

        na tel: 465 612 987 nebo na mobil: 728 949 156

 • mimo pracovní dobu

        na tel: 602 407 529

 

 

Žádosti o vyjádření k inženýrským sítím VO zasílejte:

TS ŽAMBERK s.r.o, Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk

Jana Stejskalová  (tel. viz výše)